Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Nyttige linker

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2015-02-20

MS-forbundet
www.ms.no

Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose
www.ms-kompetansesenter.no

Rehabiliteringssentrene
http://www.ms.no/ms-forbundet/linker

Pasientrettighetsloven
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/html/pasientrettigheter

Helsepersonellloven
http://www.lovdata.no

Forskrift om individuell plan
http://www.lovdata.no

Fritt sykehusvalg
www.frittsykehusvalg.no

Helfo (helsetjenester)
www.helfo.no (bytte av fastlege bla.)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
http://www.ffo.no/no/

Rettighetssenteret (FFO)
http://ffo.no/no/Rettighetssenteret/

”Barnas beste”
http://www.barnsbeste.no


MS-guiden.no
Til forsiden