Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Rettslige merknader og frasigelser samt personvernprinsipper relatert til sanofi-aventis

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-01

Denne siden beskriver vilkår og betingelser som gjelder for alle internettbrukere som besøker denne siden. Ved å lese disse, godtar du å overholde dem uten betingelser. Siden vilkår og betingelser kan endres på ethvert tidspunkt, uten forhåndsvarsel, anbefales det å sjekke dem regelmessig.

1. Opphavsrett

Dette nettstedet tilhører og drives av Sanofi Genzyme, (heretter kalt “Genzyme”) som er en del av Sanofi Group. Layout og innhold, inkludert varemerker, logoer og domenenavn som vises på nettstedet www.ms-guiden.no (heretter kalt "Nettstedet"), er beskyttet av gjeldende lovbestemmelser om opphavsrett og tilhører Genzyme eller dennes filial, eller så har bruken av disse vært gjenstand for godkjenning. Ingen del av Nettstedet kan kopieres, gjengis, endres, redigeres, lastes ned, omgjøres, overføres eller distribueres på noen som helst måte, i noe som helst medium, helt eller delvis, uten at det er gitt skriftlig tillatelse på forhånd fra Genzyme, kun med unntak for bruk til presseformål som forutsetter overholdelse av åndsverkloven og eventuelle andre nevnte eiendomsrettigheter. Det er kun tillatt med kopiering til privat bruk i form av personlig, privat, ikke-kommersiell bruk på din datamaskin.

Følgende melding skal stå på alle autoriserte kopier av hele eller deler av innholdet på Nettstedet: "COPYRIGHT 2015 – Sanofi Genzyme - ALL RIGHTS RESERVED".

All autorisert bruk av innhold laget eller vist på Nettstedet kan ikke være omgjort, endret eller forandret på noen som helst måte. Sanofi Genzyme eller dennes filialer forbeholder seg retten til å reise sak dersom det forekommer brudd på opphavsretten.

2. Informasjonsform

Informasjon, særlig økonomisk informasjon, som publiseres på Nettstedet, må ikke betraktes som en oppfordring til å investere. Den må ikke under noen omstendighet regnes som et prospekt eller som et offentlig tilbud, og heller ikke som et tilbud om å abonnere, kjøpe eller bytte aksjer eller andre verdipapirer i Genzyme og/eller dennes filialer. Genzyme ber deg merke deg at den økonomiske informasjonen som legges ut på Nettstedet blir jevnlig oppdatert (dersom økonomisk informasjon blir gitt på nettet). 

Nettstedet kan formidle oppfatningene til eksperter som konsulteres på et spesielt felt i tilknytning til innholdet på Nettstedet eller utdrag fra artikler i pressen. Slik informasjon representerer ene og alene oppfatningene til eksperten eller publikasjonen, og er ikke nødvendigvis en mening som deles av Genzyme. Slike eksperter er ikke ansatt i Genzyme og de mottar ingen godtgjørelse for at Genzyme formidler deres meninger. Genzyme er ikke ansvarlig for at slik informasjon og meningsytringer er korrekte eller fullstendige. Ekspertuttalelser gjenspeiler ekspertenes egne personlige synspunkter og må aldri tolkes som Genzymes’ meninger eller ansvar. 

Nettstedet inneholder også informasjon om helse, fysisk form, legevitenskap og medisinske behandlinger som kun er til human bruk. Slik informasjon publiseres på Nettstedet kun i den hensikt å informere og erstatter ikke profesjonelle råd fra legen din eller en farmasøyt. Informasjonen må ikke under noen omstendighet brukes til å stille en medisinsk diagnose på en sykdom eller et fysisk problem, eller for å foreskrive eller bruke legemidler som presenteres på Nettstedet. Du bør under alle omstendigheter rådføre deg med legen din eller en farmasøyt.

3. Lenker til andre nettsteder

Ansvaret til Sanofi Genzyme eller til morselskapet Sanofi kan ikke påkalles i tilknytning til tredjeparts nettsted som kan nås via Nettstedet. Vi har ingen mulighet til å kontrollere innholdet i slike tredjeparts nettsteder som forblir helt uavhengige av Genzyme. Videre er det slik at selv om det eksisterer en lenke mellom Nettstedet og et tredjeparts nettsted, betyr ikke det under noen omstendighet at Genzyme godkjenner innholdet på det andre nettstedet på noen som helst måte og spesielt ikke den måten nettstedet kan bli brukt på. 

I tillegg er du ansvarlig for å ta de nødvendige forholdsregler for å forhindre enhver smitte fra Nettstedet, spesielt av en eller flere datavirus, trojanske hester eller andre "parasitter". 

Eksterne nettsider kan inneholde hypertekstlenker til Nettstedet. Slike lenker skal ikke opprettes uten at Genzyme har gitt uttrykkelig tillatelse til dette på forhånd. Sanofi Genzyme er uansett ikke ansvarlig på noen som helst måte hvis slike nettsteder ikke er tilgjengelige og Genzyme gransker, kontrollerer eller godkjenner dem ikke og er ikke ansvarlig for innhold, reklame, produkter eller annet innhold på eller via slike sider.

4. Personlig informasjon og annen informasjon

4.1 Genzyme vil ikke avsløre for noen tredjepart eventuell informasjon om deg som du oppgir via e-post. Slik informasjon vil kun bli brukt for å kunne gi deg et svar så effektivt som mulig.

I samsvar med lokal lovgivning “Personopplysningsloven, LOV 2000-04-14 nr 31”, har du rett til å få tilgang til, endre, rette opp og slette personopplysninger som gjelder deg. For å gjøre dette kan du ta henvende deg her:

På nett: webmaster.Norway@sanofi-aventis.com 

Via post: sanofi-aventis, PO Box 133, 1325 LYSAKER

I tillegg kan det hende vi lagrer informasjon på datamaskinen din for å forbedre kvaliteten på besøket ditt på nettstedet vårt. I noen tilfeller vil denne informasjon hjelpe oss å skreddersy innhold slik at det passer dine interesser eller hjelpe oss å unngå å be om den samme informasjonen gjentatte ganger når du besøker nettstedet. De fleste nettlesere lar deg slette slik informasjon, som kalles "cookies," fra harddisken på datamaskinen din, blokkere alle cookies eller til og med motta et varsel før en cookie plasseres i systemet ditt. Les veilederen til nettleseren eller bruk hjelpknappen for å lære mer om cookies.

 

4.2 Dette Nettstedet er ikke ment for å motta konfidensiell informasjon fra deg. Med unntak av personlig informasjon nevnt ovenfor, skal derfor ingen type informasjon, uansett form - dokument, data, grafikk, spørsmål, forslag, konsept, kommentar eller annet – som du sender oss via Nettstedet under noen omstendighet regnes som konfidensiell. Det er derfor slik at det faktum at du sender denne informasjonen til oss i seg selv gir oss rett til å bruke den, gjengi den, publisere den, endre den eller sende den i den hensikt å behandle forespørselen din.

5. Ansvarsbegrensning

Genzyme gjør sitt beste for å sikre at informasjon som publiseres på Nettstedet er korrekt og oppdatert. Vi forbeholder oss retten til å korrigere innholdet når som helst, uten å varsle dette på forhånd. Genzyme kan imidlertid ikke garantere at informasjonen som er tilgjengelig på Nettstedet er presis, korrekt, oppdatert eller fullstendig. 

Derfor, og med unntak for skade på eiendom som følge av grov eller bevisst uaktsomhet fra Genzymes’ side, er sistnevnte unntatt for ansvar når det gjelder:

  • enhver unøyaktighet, feil eller utelatelse når det gjelder informasjon som er tilgjengelig på Nettstedet;
  • enhver skade som følge av bedrageri utført av tredjepart som resulterer i at informasjon eller artikler som er tilgjengelige på Nettstedet blir endret
  • og mer generelt, for enhver skade på eiendom eller påfølgende tap, uansett årsak, opprinnelse, karakter eller konsekvenser, selv om Genzyme hadde blitt varslet om muligheten for slik skade eller tap, forårsaket (i) av tilgang til Nettstedet eller fordi det var umulig å få tilgang til det, (ii) på grunn av bruk av Nettstedet, inkludert skade eller virus som kan infisere datamaskinen din eller annen eiendom, og/eller (iii) på grunn av tillit til informasjon som kommer direkte eller indirekte fra Nettstedet.

Komponentene i Nettstedet eller ethvert annet nettsted gis "som de er" uten noen form for garanti, enten uttalt eller implisitt. Sanofi-aventis gir ingen implisitt eller eksplisitt garanti, relativ, uten begrensning, av markedsverdi eller tilpasning til et gitt formål.

6. Nettstedets tilgjengelighet

Du anerkjenner (i) at det er teknisk umulig å sørge for at Nettstedet er fritt for enhver defekt og at Genzyme ikke kan ta ansvar for; (ii) at feil kan føre til at Nettstedet blir midlertidig utilgjengelig; og at (iii) drift av Nettstedet kan bli påvirket av hendelser og/eller at Genzyme ikke kontrollerer for eksempel midler for overføring og kommunikasjon mellom deg og Genzyme og mellom Genzyme og andre nettverk. 

Genzyme og/eller dennes leverandører kan, når som helst, endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, hele eller deler av Nettstedet for å vedlikeholde og/eller forbedre og/eller foreta endringer på Nettstedet. Genzyme er ikke ansvarlig for noen endring, opphør eller forstyrrelse av Nettstedet.

7. Informasjon om produkter

Informasjon som er inkludert og publisert på Nettstedet kan omfatte direkte eller indirekte referanser til produkter, programmer og tjenester fra Sanofi Genzyme som ikke er annonsert eller tilgjengelige i enkelte land eller regioner eller som kanskje tilbys under et annet navn og kan være underlagt bestemmelser og bruksvilkår som varierer avhengig av land. Slike referanser betyr ikke at Genzyme har til hensikt å selge produkter, programmer eller tjenester i landet ditt. Ta kontakt med din lokale Genzyme-filial eller Genzyme representant for å få informasjon om produkter, programmer og tjenester som er tilgjengelige for deg.

8. Lovbestemmelser

Nettstedet og innholdet på det er underlagt lovene i Norge, og enhver uenighet knyttet til dette er underlagt domstolene i Norge.

9. Vilkår og betingelser

9.1 Utgiver av Nettstedet:

Sanofi Genzyme, Sanofi-Aventis Norway, Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker, Norge.

Sanofi-Aventis Norway er et aksjeselskap med egenkapital på NOK 1,820,000, oppført i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: 976335147. 

9.2 Head of Publication:

Britt Moe Flatla, Country Manager

9.3 Site hosting: 

EPiServer, Box 7007, 103 86 Stockholm, Sverige

Tlf: +46 8 55 58 27 00

10. Foto-/videorettigheter:

Sanofi Genzyme, Sanofi-Aventis Norge AS