Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Sykdomsforløp

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2015-03-13

I dag finnes det en standardmetode for å måle hvordan MS-sykdommen utvikler seg med tiden. Metoden kalles EDSS (Expanded Disability Status Scale), hvor man måler forverringen ved MS ved å kartlegge kroppens fysiske funksjoner. Man gir en poengsum for hvor god funksjonen er – for eksempel innebærer poengsummen 0 at funksjonsevnen er normal, mens poengsummen 6 innebærer at man klarer å gå 100 meter med ensidig støtte.

EDSS gjør det mulig å følge både sykdomsforløpet og effekten av behandlingen. Moderne bremsemedisiner har vist seg å ha positiv effekt på utviklingen av EDSS. Medisinene reduserer ikke bare antall attakker, men reduserer også funksjonsnedsettelsen. Dette er en av grunnene til at det er så viktig å sette i gang behandlingen så snart som mulig etter MS-diagnosen og å ta medisinen sin kontinuerlig etter dette.

Referanse: Nevro.legemiddelhandboka.no http://nevro.legehandboka.no/demyeliniserende-sykdommer/ms-multippel-sklerose-31960.html#ID0EF0BB0FA (01.11.2014)