Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Sekundær progressiv MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2015-04-22

Mange med attakkvis MS utvikler etterhvert såkalt sekundær progressiv MS. I denne fasen svekkes det betennelsespregede innslaget i sykdommen, noe som fører til færre attakker. Symptomene kommer heller mer snikende og med gradvis økende funksjonsnedsettelse.

Sekundär progressiv MS

 


 

Referanser:

1. Helsedirektoratet Nasjonale faglige retningslinjer for MS (2011)

2. MS International Federation http://www.msif.org/about-ms/types-of-ms/ (17.11.2014)