Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Svimmelhet og ustødighet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2015-03-13

Ved MS kan svimmelhet oppstå av flere årsaker. Skader i lillehjernen kan føre til koordinasjonsproblemer og svimmelhet. Symptomer som motoriske problemer, svekket syn, forstyrrelser i balanseorganet og koordinasjonsproblemer kan føre til svimmelhet og til at pasienten føler seg ustødig.

Referanse: International MS Federation www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/movement-and-coordination-problems/ (08.10.2014)