Kunnskap. Læring. Historier.
Hjelp til å leve bedre med MS.

Home

En guide for personer med multippel sklerose

Det å ha en sunn frisk hjerne som fungerer godt, er viktig for alle, men særs viktig for deg som lever med MS.
Les mer
  • I denne guiden vil du kunne få ekspert råd om hvordan du kan holde hjernen så sunn og frisk som mulig.
  • Guiden er laget av personer med MS, representanter for pasientorganisasjoner, leger, forskere, spesialsykepleiere og helseøkonomer.