Hjelp til å leve bedre med MS.

Hero girl

Home

En guide for personer med multippel sklerose

Det å ha en sunn frisk hjerne som fungerer godt, er viktig for alle, men særs viktig for deg som lever med MS.
Les mer
  • I denne guiden vil du kunne få ekspert råd om hvordan du kan holde hjernen så sunn og frisk som mulig.
  • Guiden er laget av personer med MS, representanter for pasientorganisasjoner, leger, forskere, spesialsykepleiere og helseøkonomer.

Aktuelt

The World vs MS initiativet

The World vs. MS er et globalt initiativ fra Sanofi Genzyme. Hvert år setter vi fokus på ulike sider ved det å leve med multippel sklerose (MS).
Les om The World vs. MS