Kunnskap. Læring. Historier.
Hjelp til å leve bedre med MS.

En guide for personer med multippel sklerose

Det å ha en sunn frisk hjerne som fungerer godt, er viktig for alle, men særs viktig for deg som lever med MS.
Les mer
  • I denne guiden vil du kunne få ekspert råd om hvordan du kan holde hjernen så sunn og frisk som mulig.
  • Guiden er laget av personer med MS, representanter for pasientorganisasjoner, leger, forskere, spesialsykepleiere og helseøkonomer.
Hverdagsliv Downloads

En guide for personer med multippel sklerose

Det å ha en sunn frisk hjerne som fungerer godt, er viktig for alle, men særs viktig for deg som lever med MS. I denne guiden vil du kunne få ekspert råd om hvordan du kan holde hjernen så sunn og frisk som mulig. 

Les mer
Hverdagsliv Artikkel

Hva med hjernen?

De fleste som får en MS-diagnose er klar over hva sykdommen gjør med hjernen, men de er ikke like forberedt på hvordan sykdommen påvirker kognitive funksjoner. 

Les mer