Marianne Lillehagen
Marianne Lillehagen

Parkeringskort for forflytningshemmede

Marianne viser frem parkeringkort for forflytningshemmede

Blir du forbanna når du ser at jeg bruker handikapp-parkeringsbeviset mitt?

 

Provoserer det deg når det kommer en person ut av bilen som ser tilsynelatende frisk ut? Da er du ikke alene. Det finnes
mange av dere der ute. Mange som ikke kan se at jeg har en sykdom. En sykdom som til tider
tømmer meg for energi.
Jeg har handikapp-parkeringsbevis. Jeg har en sykdom som ikke alltid syntes på utsiden. Jeg har MS.
Og er det noe vi med MS må passe på, så er det hvor vi bruker opp energien vår.

Flaut å bruke parkeringskortet


Men det som er så rart, er at jeg syntes det er så flaut å bruke dette handikapp-beviset. Det syntes jo
ikke utenpå at jeg har lite energi en dag. Det syntes ikke utenpå at det å kunne parkere nærmere
arbeidsplassen min faktisk sparer meg for akkurat nok energi til at jeg kan gjennomføre arbeidsdagen
min. Det syntes ikke utenpå at det å parkere nærmere butikken gjør at jeg kan spare akkurat nok
energi til å følge opp sønnen min på skolearrangement. Det syntes ikke på utenpå at ved å parkere
nærmere døren til treningssenteret, så sparer jeg nok energi til å gjennomføre behandlinger som
holder meg frisk.

Du ser jo ikke syk ut


Jeg gruer meg ofte til å bruke handikapp-parkeringsbeviset mitt.Jeg har opplevd å få ropt etter meg; «Hvor har du kjøpt det beviset`a? Har du fler?» Jeg har opplevd å få ropt etter meg ; «For du så jo jævla sjuk ut»!! Og akkurat den dagen jeg fikk dette tilropet, så var jeg så sliten og i dårlig form, at jeg snudde meg mot vedkommende, passe gal i blikket, og ropte tilbake: «Jeg er sjuk i hue, pass deg for meg»!! Må le av det nå, men det er ikke greit å oppleve slike tilrop. Det hender jeg føler at jeg må halte litt, eller dra litt på foten når jeg bruker beviset mitt.  Det skal jo ikke være nødvendig, men sånn er det når man har usynlige handikapp.


Så hva definerer handikapp? Hva definerer funksjonshemming?

 

Jeg forsøkte å Google ordet handikapp, og fant dette:
Funksjonshemning har ikke noen entydig definisjon, og kan brukes både om egenskaper hos individet, og om funksjonshemmende forhold i samfunnet. Det er vanlig å dele inn funksjonsvansker i ulike undergrupper, for eksempel: Orienteringsvansker: Medfører problemer med å orientere seg i det fysiske miljø når det ikke er
tilrettelagt ved hjelp av lys, farger, kontraster og materialbruk, akustikk eller skilting. Orienteringsvansker kan ha sin årsak i synstap eller hørselstap, psykisk utviklingshemning (intellektuelle funksjonsvansker) og ulike former for lærevansker (dysleksi, kognititive forstyrrelser).


Bevegelses-/forflytningsvansker: Medfører problemer med å bevege eller forflytte seg, eventuelt bruk
av tekniske hjelpemidler som rullestol, krykker osv. Det kan også innbefatte redusert
forflytningskapasitet pga hjerte- og lungesykdommer e.l., eller redusert bevegelighet, at man ikke kan
f.eks. bøye seg. Konsekvensene av bevegelses-/forflytningsvansker kan reduseres når omgivelsene
legges til rette for alle, f.eks. at man unngår nivåforskjeller (trapper, bakker), med å ha automatiske
døråpnere, hev- og senkbare betjeningsdisker osv.


Skjulte funksjonsvansker: Kan f.eks. være kroniske sykdommer som astma, diabetes, cøliaki m.m.,
søvnforstyrrelser, psykiske lidelser/sykdommer (depresjon, etc), eller smertetilstander og
Sittehemning: redusert sitteevne. Skjulte funksjonsvansker er som regel ikke synlige for andre, og kan
medføre begrensninger og behov for tilrettelegging som blir vanskelig å oppnå forståelse for.

Vær snill


Så kjære alle dere som skuler litt på de som parkerer på Handikapp-parkeringsplass, og som ser
tilsynelatende frisk ut. Ikke vær så rask til å dømme. Vær heller glad på denne personens vegne, som har fått mulighet til å forenkle sin hverdag. Til å få muligheten til å komme seg på jobb, på skole,på behandling, på butikken. Jeg fant denne teksten hos Norges Handikappforbund, og syntes den var ganske tydelig:
Lavere status enn andre. Hvorfor aksepterer samfunnet at funksjonshemmede har lavere status enn andre? Det handler ikke først og fremst om økonomi, men om fordommer og diskriminering.
Vi kaller oss ofte verdens mest likestilte land. For at det skal stemme, må funksjonshemmede
inkluderes. Likestilling av funksjonshemmede handler om å bestemme over eget liv, ha de samme mulighetene som andre og slippe fordommer og formynderi. Vi krever frihet, selvbestemmelse og likestilling.
Stopp fordommene! Stopp diskrimineringen!

Klem fra Marianne aka Multiskrulla