Behandlingsalternativer for MS

Behandlingsalternativer for MS

Alle med multippel sklerose opplever sin tilstand forskjellig, og hva du ønsker ut av din behandling er sannsynligvis også forskjellig. Det kan være mange ting du må vurdere, inkludert MS-typen du har, symptomene du opplever, samt hvor alvorlige de er og hvor ofte du opplever dem. Det du ønsker å oppnå med behandlingen kan også være avhenge av livsstilen din og de personlige målene dine. Dersom MR-undersøkelsen avslører at sykdommen din fortsetter å skade sentralnervesystemet ditt, kan legen din foreslå at du prøver en annen behandling.

Kjappe fakta

Selv om behandlingsmålene dine vil gjenspeile dine egne erfaringer, ønsker de fleste med MS å ha kontroll over sin egen tilstand og gjøre alt de kan for å leve aktive og meningsfulle liv.

Disse målene kan brytes ned i:

  1. Forhindre sykdomsutvikling - du vil kanskje tenke på disse som langsiktige mål, da det sannsynligvis ikke vil få deg til å føle deg bedre med en gang, men det å forebygge eller bremse ned sykdomsutviklingen nå kan bety at du opplever færre symptomer i fremtiden
  2. Behandle symptomer - dette hjelper deg med å takle sykdommen din fra dag til dag eller når du opplever et attakk, men det forhindrer ikke ytterligere skade eller endrer hvordan MS-en vil utvikle seg over tid. 
Bremse skaden som MS forårsaker i hjernen din

Vanligvis vil langsiktige behandlingsmål innebære og forsøke å stoppe eller bremse forverringen av MS-symptomer og funksjonssvikt, ved å bremse eller forebygge skaden som sykdommen forårsaker i sentralnervesystemet (CNS).1

Dette kan gjøres på flere måter:1

  • Forebygge attakker
  • Redusere tiden attakkene varer
  • Forbedre hvor godt du kommer deg etter et attakk
  • Begrense skaden MS forårsaker på sentralnervesystemet ditt

Disse langsiktige målene er spesielt viktig tidlig i tilstanden, når det fortsatt er mulig å forhindre skade på sentralnervesystemet som senere kan lede til forverring av funksjonssvikt.

Håndtering av symptomer

Du vet bedre enn noen andre hvordan MS-symptomer kan ha stor innvirkning på hverdagen, og det er derfor viktig at disse er godt kontrollert. Det finnes behandlingsalternativer som kan bidra til akkurat dette, bl.a. legemidler eller andre behandlingsmetoder. For eksempel kan visse legemidler brukes til å kontrollere blæreproblemer, mens fysioterapi kan benyttes for å forbedre balanseproblemer.

Du kan lære mer om de forskjellige måtene å håndtere MS-symptomene dine på her

Referanser

  1. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of Multiple Sclerosis. Revised March 2015.  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library /Scientific_guideline /2015/03/WC500185161.pdf. (01.11.2017).
GZNO.MS.18.02.0037a