Behandlingsalternativer for MS

Behandlingsalternativer for MS

Det finnes ikke behandling som kurerer MS ennå, men det fins flere behandlingsalternativer som kan bremse sykdomsutvikling og lindre symptomer. MS sykdommen kan oppleves ulik for ulike personer, og målet med din behandling kan variere avhengig avhvilken type MS du har, hvilke symptomer du har, samt hvor alvorlige de er og hvor ofte du opplever dem.  Fordi MS er en kronisk sykdom  må du være forberedt på å ta medisiner resten av livet. Det er flere behandlinger tilgjengelige og du  kan sammen med din nevrolog velge en behandling som du er fortrolig med og som passer din MS sykdom.1
Det er primært 3 typer behandling som brukes ved MS:

  • Bremsemedisin eller sykdomsdempende medisin brukes for å redusere antall attakker og bremse sykdomsutviklingen.
  • Akutt behandling av attakker brukes for å dempe og begrense betennelsen i sentralnervesystemet
  • Symptomlindrende behandling brukes til å lindre eller behandle spesifikke symptomer som kan oppstå med MS.

Sett deg inn i hvilken type behandling som fins tilgjengelig og diskuter med din nevrolog og/eller MS-sykepleier om hvilke behandlingsalternativer som passer best for deg og din livssituasjon. Om du trenger hjelp til å planlegge og strukturere samtalen med nevrolog eller sykepleier kan du lese og laste ned en brosjyre som heter Den gode samtalen som hjelp eller veiledning før ditt neste besøk. 

Forslag til spørsmål du kan stille nevrolog eller MS-sykepleier angående behandling:

1.    Hvilke typer behandling er tilgjengelig for min MS?
2.    Vil behandlingen ha en betydning for utviklingen av min sykdom?
3.    Hvilke bivirkninger er knyttet til de ulike behandlingene?
4.    Hvordan - og hvor ofte tar jeg behandlingen?
5.    Hvilke tester må jeg ta i forbindelse med behandling?
6.    Kan jeg stå på behandling om jeg ønsker å bli gravid?

Referanser
1.    www.mssociety.org.uk/about-ms/treatments-and-therapies (19.10.2020)
2.    C:/Users/I0183428/Downloads/Talking-about-treatments-V3.pdf (19.10.2020)