Å få diagnosen

MRI

Hvis du mistenker at du har MS må du kontakte fastlegen din for eventuelt å bli henvist til nevrolog. Nevrologen vil gjennomføre forskjellige undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte MS-sykdom. De vanligste undersøkelsene inkluderer nevrologisk undersøkelse, blodprøver, spinalprøve og MR (magnetisk resonastomografi – teknikk for medisinsk bildediagnostikk).
 

Nevrologen vil stille deg en rekke spørsmål for å danne seg et bilde av symptomene dine. Nevrologen vil også gjennomføre en fysisk undersøkelse for å sjekke din generelle helsetilstand. Det er viktig å huske at det tar tid å få stilt en diagnose og at det må gjøres flere tester for å bekrefte en MS diagnose.

Det taes en prøve av spinalvæsken som er en væske som ligger i ryggmargen. Ved å analysere spinalvæsken kan man se om det fins tegn til betennelse i nervesystemet. Prøven tas ved hjelp av en tynn nål.

Magnetisk resonanstomografi er en undersøkelse hvor man får en detaljert oversikt over hjernen din. På den måten kan man kartlegge hvor betennelsene, skaden eller arrene er lokalisert. Undersøkelsen gjøres ved at du ligger i en tunnel i midten av MR apparatet. Det kan ta mellom 10 – 60 minutter å gjennomføre undersøkelsen.  Det gjør ikke vondt å gjennomgå en MR undersøkelse.


Les også om hvordan bloggeren Marianne Lillehagen opplevde å få MS-diagnosen. Du kan lese også Mariannes innlegg om nydiagnostisert 2007 møter nydiagnostisert 2018


Referanser
1.    https://www.mssociety.org.uk/about-ms/diagnosis/the-tests-for-ms