Introduksjon til multippel sklerose

Introduksjon til multippel sklerose

Rundt 2,5 millioner mennesker på verdensbasis er rammet av Multippel sklerose (MS). Fordi alle opplever MS forskjellig, finnes det ingen  ensidige fakta eller faste regler for hvilken betydning denne tilstanden vil ha for livet ditt.1 Vi vet derimot at multippel sklerose er en nevrologisk sykdom som ødelegger celler i sentralnervesystemet (CNS), som består av hjernen og ryggmargen. 

CNS er kroppens kontrollsenter, og det kontrollerer de fleste av funksjonene som kroppen din utfører, alt fra hukommelsen til pustingen din. Cellene i sentralnervesystemet som gjør dette mulig, kalles for nevroner (også kalt nerveceller).2 

Referanser
1.Healthline, Multiple sclerosis by the numbers: facts, statistics and you.  http://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/facts-statistics-infographic (25.10.2017).
2. MS Trust, Central Nervous System (CNS).  https://www.mstrust.org.uk/a-z/central-nervous-system-cns  (25.10.2017).
GZNO.MS.18.02.0037a