Ulike typer av multippel sklerose

Ulike typer av multippel sklerose

De fleste som blir diagnostisert med multippel sklerose (ca. 85 %) får diagnosen relapserende remitterende MS (RRMS)1, men det finnes også andre typer av MS.2 10 % av individer med MS er diagnostisert med en type kalt primær progressiv MS (PPMS). Dersom RRMS forblir ubehandlet, kan 50-60 % av disse individene utvikle en type kalt sekundær progressiv MS (SPMS).1 Noen personer med MS har blitt fortalt at de har en type kalt godartet multippel sklerose2.

MS-typen du har kan påvirke hvor ofte du opplever symptomer, samt når og hvordan funksjonssvikt utvikles. Den kan også ha innvirkning på alternativene du har for å behandle tilstanden din.1 Nedenfor finner du en oversikt for hver av de tre forskjellige typene.

Kjappe fakta

Ta en rask titt på forskjellene mellom de ulike typene av MS:

Relapserende remitterende MS (RRMS) Individer med RRMS opplever perioder med symptomer (attakker) [Link til definisjon av attakker i ordlisten] etterfulgt av perioder hvor symptomene deres går helt eller delvis over (remisjon).1 Omtrent 85 % av personer med MS er diagnostisert med RRMS1

Sekundær progressiv MS (SPMS) Enkelte individer med RRMS utvikler etter hvert SPMS der de ikke opplever attakker, men at funksjonssvikten deres gradvis forverres over tid2

Primær progressiv MS (PPMS) Omtrent 10 % av personer med MS er diagnostisert med PPMS. Individer med PPMS opplever ikke attakker, men at funksjonssvikten deres gradvis forverres over tid2

Utforsk informasjonen nedenfor for å finne ut mer.

Hva er relapserende remitterende MS (RRMS)?

Når du har multippel sklerose angriper kroppens immunsystem feilaktig deler av sentralnervesystemet ditt, spesielt det beskyttende laget (kalt myelin) rundt nervetrådene dine.1

Kroppen din i stand til å reparere noe av skaden på myelinet i en prosess som kalles remyelinisering. Denne reparasjonen er imidlertid ikke perfekt, og vevet som er igjen er ikke det samme som det var før skaden fant sted1. Dette resulterer i at det er arrvev som etterlates i de rammede områdene.3

Det er denne skaden som er årsaken til de MS-symptomene du kan oppleve. 

Du kan finne eksempler på disse her

Relapserende remitterende MS kjennetegnes av tydelige sykdomsperioder, såkalte attakker. Man kan enten oppleve attakker med helt nye former for symptomer, eller attakker som forverrer de symptomene man allerede har hatt tidligere. De symptomene som oppstår, utvikler seg vanligvis i løpet av noen timer eller dager, og kan i noen tilfeller vare i opptil et par måneder.

Symptomene kan være reversible, men de kan også bli permanente etter hvert som sykdommen utvikler seg. Over tid kan skadene hopes opp inntil det blir for vanskelig for hjernen å reparere dem, for eksempel hvis selve nervetråden (aksonet) er røket. Dette kan lede til permanente symptomer.5 RRMS kan utvikle seg til en type MS som kalles for sekundær progressiv MS (SPMS), spesielt hvis den forblir ubehandlet.

Hva er sekundær progressiv MS (SPMS)?

Flertallet av individer med MS er diagnostisert med relapserende remitterende MS (RRMS). Noen personer som først diagnostiseres med denne MS-typen erfarer at de over tid opplever færre attakker, men at funksjonssvikten gradvis øker. Denne typen av MS, som etterfølger en innledende RRMS-fase, er kjent som sekundær progressiv MS (SPMS).1 

Individer med sekundær progressiv MS kan fortsatt ha sporadiske attakker, men de fleste opplever ikke dette. Funksjonssvikten har en tendens til å øke gradvis hos personer med SPMS, men hastigheten som dette skjer i kan imidlertid variere mye fra person til person.2  

Hva er primær progressiv MS (PPMS)?

Omtrent 10 % av individer med multippel sklerose diagnostiseres med en type hvor symptomene og funksjonsnedsettelsen skjer kontinuerlig, uten noen tydelige attakker. Dette er kjent som primær progressiv MS.2

Erfaringene fra individer med PPMS kan variere mye, men sykdommen kan oppleves som en progressiv økning i funksjonshemming, men med ulik utviklingshastighet. Noen kan oppleve en gradvis forverring av symptomene, mens andre kan oppleve at forverringen stopper opp i lengre perioder.1 Uavhengig av hvilken type MS du har, kan det ha en innvirkning på ditt daglige liv. Ta en titt på seksjonen vår om «Dagliglivet» for tips og råd, her

Det finnes personer som har opplevd en progressiv form for MS etter at diagnosen ble stilt, men som likevel opplever et attakk innimellom. Denne formen for MS kalles noen ganger for progressiv relapserende MS.2  

Referanser

  1. MS Trust, Relapsing remitting MS. https://www.mstrust.org.uk/a-z/relapsing-remitting-ms-0. (25.10.2017).
  2. MS Trust, Types of MS. https://www.mstrust.org.uk/a-z/types-ms (25.10.2017).
  3. Giovannoni G, Butzkueven H, Dhib-Jalbut S et al. Brain Health: Time matters in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders 9 (2016) S5–S48. www.msbrainhealth.org/report (25.10.2017).
  4. Scolding N, Barnes D, Cader S et al.  Association of British Neurologists: revised guidelines for prescribing disease-modifying treatments in multiple sclerosis, Pract Neurol 2015;15:273–279 
 GZNO.MS.18.02.0037a