Hva er multippel sklerose (MS)?

Hva er multippel sklerose

Multippel Sklerose (forkortet som «MS») er en kronisk sykdom hvor kroppens immunforsvar angriper sentralnervesystemet som består av hjernen og ryggmargen. Ved MS blir fettlaget rundt nervene skadet og fører til at signalene som sendes frem og tilbake fra hjernen går saktere eller ikke kommer frem. Dette kan føre til ulike symptomer alt etter som hvilken del av sentralnervesystemet som er skadet.og symptomene kan variere fra person til person.1 Her kan du lese mer om MS-symptomer.

I Norge regner man med at ca 12 000 personer har MS.2 Det er ca 3 ganger så mange kvinner som menn som får sykdommen, og de fleste blir som oftest diagnostisert for MS mellom 30 – 50 års alderen.1

Hva skjer når man får MS?

Når man får MS går kroppens immunforsvar til angrep på en substans i nervesystemet som kalles myelin. Myelin beskytter nervefibrene som sender signaler raskt mellom hjernen og resten av kroppen. Når myelin blir angrepet og skadet av eget immunforsvar oppstår det skader som fører til at signalene går saktere eller ikke kommer frem i det hele tatt. Dette kan føre til at kroppens funksjoner blir dårligere over tid3

Referanser
1.https://www.mssociety.org.uk/about-ms (08.07.2020)
2.https://www.ms.no/fakta-om-ms/hva-er-ms/statistikk-om-ms (08.07.2020)
3.https://www.mssociety.org.uk/about-ms/what-is-ms (09.07.2020)


Ulike typer MS

Attakker og remisjon