Er MS sykdommen aktiv hele tiden?

Er MS aktivt hele tiden?

Hvordan vet vi når multippel sklerose forårsaker skade? Hva skjer i hjernen din når du ikke har et attakk? Her vil vi se på forholdet mellom hvordan du føler deg og hva som skjer i hjernen din - det er kanskje ikke like rett frem som du først antok.

Kjappe fakta
 1. Det er først når MS forårsaker skade på sentralnervesystemet (CNS) at tilstanden noen ganger refereres til som “aktivt”.1 Denne MS-aktiviteten sees ofte ved en MR-undersøkelse, men noen ganger kan det også forekomme skade som ikke kan sees selv ved en MR-undersøkelse.2
 2. Konsekvensene av MS-aktivitet er ikke alltid like forutsigbare, da det kan forårsakes skade som hopes opp over tid og hvor symptomene kan oppstå først ved et senere tidspunkt.3
 3. Dersom MR-undersøkelsen ikke avdekker skade forårsaket av MS og du ikke opplever noen symptomer, kan legen din si at sykdommen din foreløpig er “inaktiv” 1
Er min MS inaktiv?

Det er godt å føle seg bedre, men å føle seg bra betyr ikke alltid at sykdommen ikke forårsaker skade, eller at den er inaktiv. Noen MS-relaterte skader (lesjoner) er direkte knyttet til de ulike symptomene du føler, men det kan også være lesjoner [Link til definisjon av lesjoner i ordlisten]til stede som ikke resulterer i merkbare symptomer.4

Med andre ord kan multippel sklerose aktivt skade sentralnervesystemet ditt uten at du legger merke til det. Slike lesjoner som ikke resulterer i merkbare symptomer, kan bare oppdages ved hjelp av magnetisk resonanstomografi (MR).

Dette har forskning kommet frem til:

 1. Skade på hjerneceller som følge av MS kan begynne før du opplever symptomer5
 2. Graden av skadelig betennelse forårsaket av MS er høyest hos personer i tidlig fase av relapserende MS5
 3. Hjernesvinn, eller atrofi, kan sees hos individer som kun har hatt ett attakk5
Hvis sykdommen min er aktiv, hvorfor føler jeg meg bra?

Hjernen er et fantastisk organ, og noen ganger er den i stand til å reparere skadene forårsaket tidlig i MS eller til og med kompensere for det ved å bruke alternative nervebaner i hjernen din. Dette forklarer hvorfor du kan føle deg relativt bra, selv om MS-sykdommen har forårsaket skade på sentralenervesystemet. Hjernen er dermed også ansvarlig for at du kanskje kan komme deg helt etter et attakk tidlig i tilstanden din.4
Men når skaden på sentralnervesystemet ditt blir mer omfattende, klarer ikke hjernen lenger å kompensere. Dette er årsaken til at du kan merke mer permanente endringer i din fysiske, emosjonelle og mentale funksjon først senere i sykdommen din.4

Referanser 

 1. Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology. 2014; 83(3): 278-286. 
 2. MS society, MRI and MS: 7 things you need to know.  https://www.mssociety.org.uk/ms-research/research-blog/2017/02/mri-and-ms-7-things-you-need-know (26.10.2017).
 3. Giovannoni G, Butzkueven H, Dhib-Jalbut S et al. Brain Health: Time matters in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders 9 (2016) S5–S48. www.msbrainhealth.org/report (25.10.2017).
 4. MS Trust, Relapsing remitting MS. https://www.mstrust.org.uk/a-z/relapsing-remitting-ms-0 (26.10.2017).
 5. Gold R, Wolinsky JS, Amato MP et al. Evolving expectations around early management of multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord 2010; 3: 351–67.
 GZNO.MS.18.02.0037a