Bevegelsesvansker

Bevegelsesvansker

Bevegelsesvansker er det vanligste fysiske MS symptom og kan skyldes flere faktorer som balanseproblemer, spastisitet, spasmer, vertigo, koordinasjonsproblemer (ataksi), skjelvinger, muskelsvakhet og fatigue (utmattelse). Personer med MS faller oftere og det er derfor viktig å ta sine forhåndsregler hvis man har bevegelsesvansker1,2. Bevegelsesvansker kan håndteres på forskjellige måter både ved hjelp av fysioterapi og med legemidler. Dette bør tilpasses hver enkelt persons individuelle behov og problemer. Det er best å snakke med din lege eller MS-sykepleier før du tester ut noen form for behandling eller terapi.2

Her kan du lese om forskjellige årsaker til bevegelsesvansker.

Balanseproblemer

Balanseproblemer kan føre til at bevegelser oppleves som vanskelige, ukontrollerte og «klumsete». Det kan være mange grunner til at du opplever balanseproblemer, og det er viktig å få kartlagt hvorfor du har det ,slik at du kan få hjelp av lege eller sykepleier.1

Spastisitet og spasmer

Spastisitet er en tilstand hvor musklene blir mer spente og kan gjøre musklene dine mindre fleksible og gjøre det vanskeligere å bevege seg. Det kan hende du opplever det som vanskeligere å utføre mindre, delikate bevegelser eller du kan ha problemer med større bevegelser som å kunne gå.3 

Muskler kan også rykke på en ukontrollert måte, kjent som spasmer. Spasmer forekommer oftest i armer eller ben. Spasmer kan skje gjentatte ganger og noen ganger forårsake smerte. Dette kan også skje om natten, noe som kan gjøre det vanskelig for deg å få uavbrutt søvn.
Både spastisitet og spasmer kan behandles og det anbefales at du tar kontakt med din lege eller MS-sykepleier for hjelp.1
 

Ataksi (koordinasjonsproblemer)

Ataksi er en betegnelse på nedsatt muskelsamarbeid i koordinerte bevegelser. Dette kan føre til at bevegelsene oppleves som ustøe og «klønete».4

 Vertigo (svimmelhet)

Svimmelhet er et symptom som er vanlig ved MS. Ved svimmelhet kan du oppleve at omgivelsene går rundt og rundt, og du kan føle at omgivelsene beveger seg selv om du er i ro. Svimmelhet fører til ofte til balanseproblemer.5 

Skjelvinger

Noen ganger kan du oppleve ukontrollert skjelving. Det kan være repeterende, men det kan også være uregelmessig og uforutsigbart. Det kan være små eller større bevegelser og de kan gjøre dagligdagse oppgaver utfordrende. De fleste som lever med MS som opplever skjelvinger, opplever at de kommer når de vil gjøre noe. For eksempel når de strekker seg etter noe de skal gripe, kan det bli verre jo nærmere objektet de kommer.3

Muskelsvakhet

Personer som lever med MS, kan oppleve muskelsvakhet (mangel på styrke) i en eller begge bena. MS-sykdommen kan gjøre det vanskelig å bevege musklene, slik at du føler deg svakere. Muskelsvakhet i bena kan gjøre det vanskelig å gå og sannsynligheten for å falle mye større. Du kan også oppleve svakhet i andre muskler som f.eks muskler som kontrollerer tarmene dine. 3Les mer om blære og tarmforstyrrelser her.

Fatigue

Fatigue er et vanlig MS symptom som rammer ca 80 % av personer med MS og kan påvirke evnen til å gjøre aktiviteter i hverdagen. Dette kan føre til bevegelsesvansker.6Les mer om Fatigue her

Referanser
1.https://www.ms-uk.org/mssymptoms (10.09.2020)
2.https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Walking-Gait-Balance-Coordination (10.09.2020)
3.https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Spasticity (09.07.2020)
4.https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Related-Conditions/Acute-Disseminated-Encephalomyelitis-(ADEM)/Symptoms-and-Diagnosis (09.07.2020)
5.https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Dizziness-and-Vertigo (09.07.2020)
6.https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Fatigue (09.07.2020)
MAT-NO-2000572