Intime symptomer

Intime symptomer

Personer med MS kan oppleve en lang rekke intimsymptomer inkludert, blære, tarm og seksuelle problemer.1-3 Vi vil se litt nærmere på dette og se hvordan de kan bli håndtert.

Blære- og tarm problemer

Mange personer med MS kan oppleve blære- og tarm problemer som begrenser dagligdagse gjøremål. De kan oppleve at det å gå ut kan være en stressende opplevelse som krever mye planlegging og forbredelse.2.3

Det er to hovedtyper av blæreproblemer som personer med MS kan oppleve: 2

 1. Blæren kan ha problemer med å lagre urin, som kan føre til en plutselig og sterk vannlatingstrang 
 2. Vanskeligheter med å få tømt blæren fullstendig, som også kan føre til at du må urinere ofte

Du kan oppleve en av symptomene og ikke den andre, eller det kan hende du opplever begge.2

Det er mer sannsynelig at personer med MS opplever forstoppelse enn blære inkontinens, men begge kan være relatert til hverandre.

  Håndtering av blære problemer

  Hvis du opplever blæreproblemer slik som ukontrollerbar vannlatingstrang eller vanskeligheter med å tømme blæren, så kan dette være vanskelig å snakke om.2 Men, det er en god ide å snakke med legen eller MS-sykepleieren din om dette fordi de kan finne en løsning som fungerer.

  Dersom dine blæreproblemer har stor innvirkning på livet ditt, så finnes det effektiv medisinsk behandling du kan dra nytte av så vel som andre måter å håndtere dette på. Disse løsningene kan inkludere inkontinensputer, selvkateterisering eller intermitterende kateterisering av en profesjonell som kan gi deg tilbake litt uavhengighet.2 Snakk med legen eller din MS-sykepleier om du opplever problemer fordi det kan hende de kan finne en løsning som fungerer for deg. 

  Seksuell dysfunksjon

  Å leve med en sykdom som MS kan være stressende, det setter ekstra press på forholdet ditt og det kan forårsake en rekke symptomer. Det kan hende du opplever at sykdommen påvirker seksuallivet ditt, som manglende seksuallyst til tap av seksuell nytelse.

  Noen symptomer kan være et direkte resultat av skaden som gjøres på myelinet [Link til definisjon av myelin i ordlisten] rundt nervene.4 Disse symptomene inkluderer redusert seksuallyst, erektil dysfunksjon og endring i kjønnsnytelse. 1 Man kan også oppleve seksuelle problemer som er et resultat av andre MS symptomer, for eksempel kan fatigue gi en lavere seksuallyst og depresjon kan føre til seksuell dysfunksjon. 1,5

  Håndtering av sex problemer

  Det kan være vanskelig å snakke om sine seksuelle problemer, men de kan få en reell innvirkning på forholdet ditt.1 Hvis du har problemer, snakk med legen eller din MS-sykepleier da det er flere måter disse problemene kan bli håntert på. For kvinner så har behandling som mål å redusere smerter under samleie og forbedre følsomhetsproblemer eller smøring. Hos menn kan erektil dysfunskjon løses på en rekke måter som samtaleterapi og visse medisinske behandlinger.1

  Referanser

  1. MS Society UK, Sex, intimacy & relationships. https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/sex-intimacy-and-relationships-booklet (27.10.2017).
  2. MS Society UK, Managing bladder problems. https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/managing-bladder-problems-booklet (27.10.17). 
  3. MS Society UK, Managing the bowel in MS. https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/managing-bowel-ms-booklet (27.10.2017).  
  4. MS Society UK, Sexual problems for women with MS. https://www.mstrust.org.uk/a-z/sexual-problems-women-ms (27.10.2017).  
  5. Marck C, Jelinek PL, Weiland TJ et al. Sexual function in multiple sclerosis and associations with demographic, disease and lifestyle characteristics: an international cross-sectional study.  BMC Neurology 2016; 16:210.
  GZNO.MS.18.02.0037a