Synsforstyrrelser

Synsforstyrrelser

Det fins flere typer synsforstyrrelser som kan skyldes MS,og mange med MS har problemer med synet nå og da. Synsforstyrrelser er også et vanlig ”debutsymptom” som ofte fører til at sykdommen oppdages.Man kan oppleve synsforstyrrelser og noen ganger også smerter bak øyet. Noen opplever også at det gjør vondt å ta på øyet. Hos de fleste pleier synet å komme tilbake i løpet av en til tre måneder. Hos en tredel kan en viss grad av sløret syn vedvare. Dette kan man vanligvis dessverre ikke korrigere med briller. Her kan du lese om noen typer synsforstyrrelser som kan oppstå ved MS.

Optisk nevritt (synsnervebetennelse)

Optisk nevritt skyldes en betennelse i den optiske nerven som sender signaler fra øyet til hjernen.  Hvis du har optisk nevritt, kan du oppleve:

  • Uklarhet eller et blindt punkt i midten av synsfeltet
  • Farger som ser mørkere eller utvasket ut

  • Lyset blinker når du beveger øynene

  • Smerte, spesielt når du beveger øynene

Ofte er bare ett øye påvirket, men det kan påvirke begge. Synet har en tendens til å bli dårligere etter noen dager til en uke, men for noen kan det gå mye raskere.1 

Diplopia (Dobbeltsyn)

 Diplopia (Dobbeltsyn) er en annen synsforstyrrelse. Den skyldes at en betennelse i hjernestammen har påvirket øyemusklenes koordinasjonsevne. Dobbeltsyn kan føre til kvalme, svimmelhet og balanseproblemer.1 

Nystagmus (ufrivillige, raske øyebevegelser)

Nystagmus (ufrivillige, raske øyebevegelser) skyldes ofte en inflammasjon i hjernestammen eller i lillehjernen. Øyet vil gjøre små, rykkvise og ufrivillige bevegelser.1

 Referanser
1. https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/eyes-and-sight/eye-movement-problems (sett 27.05.2021)
 
 
MAT-NO-2000572