Forskjellen mellom bivirkninger og symptomer

arbeidsliv og ms
Hverdagsliv Artikkel

Symptom eller bivirkning? Bivirkning eller symptom? Å forstå forskjellen mellom de to er ikke lett, men å kunne identifisere et symptom fra en bivirkning kan hjelpe deg med å ha mer effektive samtaler med helsepersonell, og ta behandlingsbeslutninger som passer for deg.

Å leve med multippel sklerose (MS), er det sannsynlig at du vil oppleve ulike symptomer. Det er også sannsynlig at du vil oppleve bivirkninger forbundet med sykdomsmodifiserende behandlinger (DMT) som du kan ta. Men hvordan kan du skille de to fra hverandre? Det brede spekteret av MS-symptomer kan gjøre det vanskelig å skille bivirkninger av behandlingen fra symptomer forårsaket av selve sykdommen. Å ha en god forståelse av bivirkninger og symptomer, og hva de er, kan hjelpe deg med å ha bedre samtaler med nevrologen din, og sammen kan dere bestemme behandlingen som passer best for deg.

Forstå symptomer ved MS

Symptomer er fysiske eller mentale endringer som oppleves av noen på grunn av en bestemt sykdom. Ettersom MS retter seg mot sentralnervesystemet (CNS), kan MS resultere i et bredt spekter av fysiske og mentale symptomer. Men det er viktig å huske at sykdomsprosessen er forskjellig hos personer med MS, og ikke alle vil oppleve de samme symptomene. Symptomene du opplever vil avhenge helt av områdene i CNS som er berørt av MS, og så kan du oppleve noen symptomer som er helt fraværende hos andre som lever med sykdommen, og omvendt.

Fysiske symptomer relatert til MS kan omfatte blant annet mobilitetsproblemer, tretthet, smerte, problemer med balanse og problemer med tale, syn og svelging. Personer som lever med MS kan også ha problemer med konsentrasjon, multi-tasking og problemløsning.

Sørg for at du snakker med legen din om eventuelle symptomer du opplever. Det er viktig at du fremhever eventuelle nye eller endrede symptomer for å sikre at behandlingsplanen din fortsetter å være den mest hensiktsmessige for deg.

Bivirkning ved MS-behandling

Uansett hvilken behandling du får, er det en mulighet for at du vil oppleve bivirkninger. Dette er sekundære og ugunstige reaksjoner som oppstår som respons på en behandling. For å hjelpe deg med å forstå bivirkninger som kan oppstå mens du tar DMT, har vi gruppert noen av de vanligste bivirkningene relatert til forskjellige MS-behandlingstyper. Når du ser på de forskjellige MS-behandlingene, kan du se at noen bivirkninger er vanlige blant alle DMTs, mens andre er mer spesifikke for typen DMT eller er knyttet til administrasjonsmetoden.

Risiko for smitte

På grunn av behandlingens innflytelse på immunsystemet, kan alle DMTs øke risikoen for infeksjon og redusere evnen til å bekjempe dem. Derfor er det viktig å overvåke tegn på infeksjon som en bivirkning etter behandling med DMT. Noen av de viktigste tegnene på infeksjon inkluderer feber, frysninger og hovne kjertler. Snakk med legen din eller MS-sykepleier umiddelbart hvis du opplever noen av disse bivirkningene.

Mulige bivirkninger forbundet med DMT administrasjonsmåte

Bivirkninger kan også være direkte relatert til hvordan en behandling administreres. Noen DMTs tas oralt i tablettform en eller to ganger daglig eller administreres selv ved injeksjon. Andre dministreres ved infusjon, hvorved legemidlet gis direkte i en blodåre. Denne typen DMT gis av helsepersonell. Hver administrasjonsmåte er knyttet til sitt eget utvalg av bivirkninger.

For eksempel er DMT gitt ved injeksjon ofte selvadministrert regelmessig og kan resultere i en respons på innstikkstedet. Slike bivirkninger kalles reaksjoner på injeksjonsstedet og er vanligvis milde. Disse inkluderer:

• Rødhet
• Kløe
• Smerte
• Hevelse
• Blåmerker

For DMT administrert ved infusjon oppstår de fleste bivirkningene under og/eller opptil 24 timer etter en infusjon, og de er kollektivt kjent som infusjonsrelaterte reaksjoner. Selv om de kan variere mellom behandlinger, inkluderer noen vanlige infusjonsrelaterte reaksjoner:

• Hodepine
• Feber
• Utslett
• Kvalme

Bivirkningene nevnt ovenfor er ikke fullstendige, og de vil variere mellom ulike behandlinger. Det er viktig at du er kjent med de potensielle bivirkningene av MS-behandlingen. Du kan oppleve bivirkninger som er nevnt ovenfor, eller du kan oppleve andre som ikke tidligere er rapportert. Det kan være nyttig å spørre din nevrolog hvilke bivirkninger du mest sannsynlig vil oppleve med behandlingen du er foreskrevet. Hvis du vet hva du skal se etter, vil du kunne identifisere dem tidligere.

Sørg for at du snakker med din nevrolog om eventuelle bivirkninger du opplever. Dette vil sikre at nevrologen din forstår hvilken påvirkning din MS-behandling har på din livskvaliteten, og at de blir behandlet på riktig måte.

Forbedre samtaler med nevrologen din

Når du vurderer behandlingsplanen din, vil nevrologen vurdere dine preferanser for behandling og den relative effekten av både symptomer og mulige bivirkninger på livskvaliteten din. Hvis du sliter med å tolerere behandlingen din eller har problemer med å overholde ditt foreskrevne legemiddel, kan nevrologen foreslå å bytte deg til en behandling som passer bedre til din livsstil. Alternativt kan du dra nytte av en annen medisin hvis byrden av MS-symptomene dine oppveier de økte bivirkningene som ofte er forbundet med mer effektive DMTs.

Ref: https://www.msonetoone.eu/managing-ms/understanding-side-effects-and-symptoms

MAT-NO-2200436