Fortsett å ha kontroll på din MS-behandling

Mann ved havet
Hverdagsliv Artikkel

Håndtere MS

Behandlingsalternativer for MS1

Selv om det foreløpig ikke finnes noen kur for MS, finnes det flere behandlinger tilgjengelig for å håndtere symptomene på MS og redusere sykdomsutviklingen. Her kan du lese om de 3 ulike typene behandling som brukes ved MS    

Forstå MS behandlingstyper

Alle som lever med MS opplever sykdommen ulikt, og hva du ønsker å få ut av behandlingen og livet ditt med MS vil mest sannsynlig være forskjellig fra andre som lever med denne sykdommen. Derfor er det bra at det finnes  flere  ulike behandlingsalternativer å velge mellom. Å ta et valg mellom de ulike sykdomsmodifiserende behandlingene (DMT) kan være utfordrende, derfor er det viktig at du snakker med nevrolog eller MS-sykepleier for å finne riktig behandling for deg. De vil kunne gi informasjon om de ulike alternativene, og vil samarbeide med deg for å hjelpe deg å håndtere sykdommen.

Det er viktig at du forbereder deg til disse samtalene slik at både du og de som skal hjelpe deg vet hva du ønsker, og hva du trenger hjelp til. Her kan du lese mer om hvordan du kan forberede deg til samtale med helsepersonell. 

Finn riktig MS-behandling for deg1

Å forstå alternativene og behandlingvalgene ved MS kan oppleves som en vanskelig oppgave. Med flere tilgjengelige behandlinger og faktorer å vurdere, for eksempel typen MS du har, alvorlighetsgraden av symptomene dine og hvor ofte de oppstår, kan gjøre det  vanskelig å ta en avgjørelse. Men det behøver ikke være det. I tillegg til å oppdatere deg om hvilke typer behandlinger som finnes, er det viktig at du også vurderer det som er viktigst for deg, for eksempel dine personlige mål, prioriteringer og livsstil. Dette vil hjelpe deg til å føle trygghet, og det kan gjøre deg mer forberedt når du diskuterer behandlingen med nevrologen din.

Snakk med nevrologen hvis du er misfornøyd med din nåværende MS-behandling – det er bare gjennom nevrologens forståelse av din erfaring med behandling og dine personlige mål og prioriteringer at du kan finne en løsning som fungerer for deg. Bruk gjerne en huskeliste for å forberede deg til samtalen.

Behandle MS tidlig

Dessverre betyr det ikke alltid at din MS ikke er aktiv selv om du føler deg i fin form. Sykdommen kan i det stille forårsake skade på sentralnervesystemet (CNS), skade som kan bygge seg opp over tid. Forskning tyder på at behandling av MS kort tid etter diagnosen kan bidra til å forhindre varig skade på CNS, bremse utviklingen av funksjonshemming og forbedre det langsiktige resultatet av sykdommen din. 1

Forstå bivirkninger og symptomer

Symptom eller bivirkning? Bivirkning eller symptom? Det er ikke lett å forstå forskjellen mellom de to, men å kunne identifisere et symptom fra en bivirkning kan hjelpe deg til å ha bedre samtaler med helsepersonell, og dermed ta behandlingsbeslutninger som er riktige for deg.

Når du lever med MS er det sannsynlig at du vil oppleve en rekke symptomer. Det er også sannsynlig at du vil oppleve bivirkninger forbundet med sykdomsmodifiserende behandlinger (DMT) du kan stå på. Men hvordan kan du skille de to fra hverandre? De ulike MS-symptomene kan gjøre det vanskelig å skille bivirkninger av behandling fra symptomer forårsaket av selve sykdommen. Men å ha en god forståelse av bivirkninger og symptomer, og hva de er, kan hjelpe deg å få bedre dialog med legen eller sykepleieren din, og sammen kan dere bestemme den mest effektive behandlingen for deg.

Her kan du lese om de vanligste symptomene ved MS

Her kan du lese Mariannes blogg om å leve med MS
 

Tid er viktig når du lever med MS1

Det er viktig å handle så snart som mulig etter en MS-diagnose, da dette har vært assosiert med bedre langsiktige resultater for personer som lever med MS. Dette er spesielt viktig siden det noen ganger kan ta lang tid før MS blir diagnostisert, spesielt ved PPMS. Potensielt skadelig sykdomsaktivitet har allerede skjedd før en diagnose blir stilt, så man må handle raskt når symptomene oppstår og blir merkbare.
 

1. Brain health: Time matters in multiple sclerosis. https://www.msbrainhealth.org/report. Sjekket : Januar 2022
MAT-NO-2200004