Graviditet

gravid
Hverdagsliv Artikkel

Det er ingenting i veien for at du kan få barn selv om du har MS. MS påvirker ikke din evne til å bli gravid, være gravid eller føde barnet,  men det er viktig at du prater med legen din slik at medisinsk behandling kan planlegges og  tilpasses i forhold til barneønske.

Studier viser at graviditet påvirker MS sykdommen positivt i form av at man får færre attakker under graviditeten. Man vet ikke helt hvorfor det er sånn, men man tror dette skyldes nivåene av hormoner under graviditeten.1
Men studier viser også at det er en økt risiko for attakker kort tid etter graviditeten. Alt i alt vil ikke graviditeten påvirke utviklingen av MS over tid.1
Om du står på bremsemedisin eller annen symptombehandling er det viktig at du bruker sikker prevensjon om du ikke ønsker å bli gravid.  Det fins flere typer prevensjonsalternativer tilgjengelig. Prat med legen din for å få råd om hvilken type prevensjon som passer deg. 

Om du ønsker å bli gravid og står på MS-behandling er det viktig at du prater med nevrologen din FØR du avslutter MS-behandling og slutter med prevensjon.

Referanse
1.     https://www.mssociety.org.uk/about-ms/what-is-ms/women-and-ms/pregnancy-and-birth