Hjem og bolig

Hverdagsliv Video

Hjem og bolig – ulike støtteordninger

Å navigere i ulike støtteordninger kan være krevende og vanskelig. Vi har derfor laget en serie med 4 ulike tema sammen med Ellen M. Berg, som er sosionom ved MS – Senteret Hakadal. 
Siste tema i serien ulike støtteordninger, er hjem og boligordninger.     

Her vil du blant annet få informasjon og tips om praktisk bistand, brukerstyrt peronlig assistent og tilpasning av bolig.

Klikk på lenken og se video.

 

MAT-NO-2200283