Hva er SPIRIT?

Spirit Artikkel

SPIRIT er et selvhjelpsprogram laget av norske psykologer og basert på moderne adferdspsykologi. Målet med programmet er å hjelpe personer med MS til å håndtere sin sykdom og de utfordringer de har på en bedre måte. Det er et verktøy for økt livskvalitet og mestring av tanker og følelser.

Ved hjelp av positiv psykologi og metakognitive teknikker hjelpes man til å takle negative tanker, redusere stress og oppnå økt livskvalitet.

SPIRIT varer i 7 uker og to ganger i uken får man en epost med link til dagens interaktive sider.

I hver sesjon må man gå igjennom forskjellige øvelser og teknikker som er basert på nyeste forskning innen helse og psykologi.

Påmelding
Innlogging for registrerte brukere

Programmet er gratis og inneholder ikke reklame. 

SPIRIT er utviklet av Changetech etter EasyChange metoden, som reduserer barrierene mot forandring etter hvert som man går gjennom programmet. 

SPIRIT eies og distribueres av Changetech AS. Genzyme har støttet utviklingen av programmet og har eksklusiv lisens.

GZNO.MS.18.02.0037b