Ivaretakelse av de pårørende

Intervju med Anne Kristin Posti fra MS-Senteret Hakadal

Hverdagsliv Video

Anne Kristin Posti, psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut ved MS-Senteret Hakadal, gir oss et innblikk i hvordan pårørende kan ivaretas på en best mulig måte. De pårørende er viktige for den som har fått en kronisk diagnose, som MS.