Jobb og arbeidsliv

arbeidsliv og ms
Hverdagsliv Artikkel

Å få en kronisk sykdom som MS kan føre til at det oppstår mange spørsmål angående fremtiden, blant annet i forhold til arbeidslivet. Noen klarer å stå i arbeid med bare noen få tilpasninger. For andre kan varierende symptomer og alvorlighetsgrad skape større utfordringer. Dette er ulikt for alle. Noen symptomer kan gjøre det å stå i arbeid ekstra utfordrende. Under har vi samlet noen råd som kan hjelpe deg i din nåværende jobb.1

Jobbrelaterte råd

Work life adjustments

Ta flere pauser 
Mange tror at jo lenger du jobber uten pause, jo mer produktiv er du. Dette er ikke alltid tilfelle, spesielt for de som har MS. Ved å ta jevnlige pauser kan du redusere utmattelse og stress. Gjør det beste ut av disse pausene!1

Vurder fleksitid eller jobb redusert
Å finne den rette balansen mellom jobb og hverdagsliv kan utgjøre en stor forskjell for deg med MS og muligheten for å fortsette i arbeidslivet. Fleksitid kan være hjelpsomt i forhold til å håndtere symptomer på MS, samt gjøre det enklere å redusere stress.1

Gjør forbedringer på arbeidsplassen
For deg som har MS kan små tilpasninger i miljøet rundt deg på jobb ha stor påvirkning på hvor godt du jobber. Du kan vurdere å få flyttet arbeidsplassen din nærmere toalettet eller spørre om å få parkeringsplass nærmere inngangen. I tillegg kan du benytte større dataskjermer eller et tilpasset tastatur dersom du synes det er vanskelig å arbeide på pc’n.1

Snakk med kollegaene dine
Det er ofte en god idé å fortelle en nær kollega om situasjonen din. Kollegaen din kan gi deg ekstra støtte på jobb dersom du har behov for det – spesielt hvis du trenger råd og hjelp når det kommer til å snakke med en overordnet.1

 
Referanser 
1.  https://mstrust.org.uk/life-ms/your-finances/working-life (15.04.2021) 
 
 
MAT-NO-2000572