RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis)

MS-sykepleier Randi Haugstad gir deg høydepunktene fra RIMS, hvor det har vært mye fokus på kognisjon og MS og MS og aldring.

70% av personer med MS har kognitive utfordringer som går utover livskvaliteten. Under RIMS ble det presentert et nytt screeningverktøy for å kartlegge kognitive funksjoner.

Klikk på link og hør mer.

MAT-NO-2200468

Hverdagsliv Video