Sammen er vi sterkere

Holder hender
Magasiner og Brosjyrer Downloads

Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til en person med Multippel Sklerose (MS). Med pårørende menes ektefelle, partner, samboer, kjæreste, foreldre, en nær venn og andre som definerer seg som nære pårørende til en person med MS.

Hensikten med brosjyren er å vise hvor viktig du som pårørende er for personer med MS, og at denne støtten gjør at dere sammen blir sterkere.

Først vil vi gi deg en kort oversikt om hva MS er, og hvordan sykdommen kan påvirke personer med MS og deg som pårørende. Videre setter vi fokus på rollen som pårørende og vanlige følelsesmessige reaksjoner hos pårørende. Til slutt gir vi deg noen tips og råd i forhold til mestring.

 

 

MAT-NO-2000191