Sammen er vi sterkere

Sammen er vi sterkere
Magasiner og Brosjyrer Downloads

"Sammen er vi sterkere" er en informasjonsbrosjyre for pårørende til personer med Multippel Sklerose (MS). Hensikten med brosjyren er å vise hvor viktig pårørende er for personer med MS, og at man sammen er sterkere. Brosjyren informerer kort om hva sykdommen er, samt hvilke symptomer personer med MS kan ha. Dessuten fokuserer den på rollen pårørende innehar, og deres følelsesmessige reaksjoner.

sammen er vi sterkere

 onclick="dataLayer.push({'event': 'file-download'});"Sammen er vi sterkere