Smerter ved MS

Smerter ved MS
Magasiner og Brosjyrer Downloads

Hensikten med denne informasjons- og kartleggingsbrosjyren er å gi deg generell og spesifikk informasjon om smerter ved MS. Smerter reduserer livskvaliteten, og smerteplager påvirker arbeid, fritidsaktiviteter, sosiale relasjoner og/eller søvn.

Det er derfor spesielt viktig å iverksette tiltak slik at smertene ikke får styre livet. I kapittelet om behandling kommer vi inn på den biopsykososiale smertemodellen. Den viser hvordan smerte påvirker og påvirkes av både indre og ytre faktorer. Korrekt smertediagnose er en forutsetning for best mulig behandling. Smerteproblematikken ved denne sykdommen har vist seg å være både undervurdert, underdiagnostisert og underbehandlet.

Brosjyren har også et kartleggingsskjema for utfylling og markering, som kan være en hjelp for nevrologen ved smertediagnostisering.

Brosjyren er utarbeidet av Sanofi Genzyme i samarbeid med MS – Senteret Hakadal AS ved nevrolog, fysioterapeut/osteopat og psykolog.

 

 

MAT-NO-2000190