The World vs MS initiativet

På verdensbasis lever mer enn 2,3 millioner mennesker med MS (anslått antall1). Det er ca. 10.000 personer med MS i Norge, og enda flere blir indirekte påvirket av sykdommen, som pårørende eller nære, fordi de også har sykdommen tett innpå seg. 

Derfor har Sanofi Genzyme startet det globale initiativet 'The World vs MS' – forkortet til TWvsMS (Verden mot MS). TWvsMS har som mål å gjøre en reel forskjell og hjelpe personer med MS til å få et best mulig liv. Vi ønsker å hjelpe mennesker som lever med MS til en bedre hverdag– enten de selv har sykdommen eller som pårørende.

Du kan lese mer på hjemmesiden www.theworldvsms.com/no. Her kan du også se hva andre mennesker fra hele verden har bidratt med på Twitter, Facebook, Instagram og YouTube. Du kan følge hashtagget #twvsms på sosiale medier om du ønsker.

Krev mer!

TWvsMS-initiativet handler om å kreve mer av livet med MS; 'Demand More from Life with MS'. Demand More henviser til at vi noen ganger for raskt aksepterer de begrensninger en kronisk sykdom som MS kan gi – og det kan i stor grad påvirke livskvaliteten. 

Det er lov å forlange litt mer, for eksempel at personer med MS møtes med forståelse og ikke av fordommer. Det skal være en selvfølge at det er tilrettelagt for mennesker med handikap på lik linje med alle andre. 

Spisse fokus

Gjennom ulike kampanjer setter TWvsMS fokus på mer konkrete tema, som vi vet opptar personer med MS. For eksempel, Hjernehelse, hvor personer med MS kan fokusere på å holde hjernen i god form. 
 
Som en del av vårt fokus på god hjernehelse ved MS, tok Sanofi Genzyme i Norden og Baltikum initiativ til ”Let’s Talk Brains 2018.” Vi inviterte personer med MS, pasientforeninger, nevrologer og annet helsefaglig personell til å sette seg sammen og diskutere forskjellige aspekt relatert til å holde hjernen sunn selvom du lever med MS. 
Se videoen fra arrangementet under.

Les mer om TWvsMS-initiativet på vår hjemmeside www.theworldvsms.com/no.

Referanse:

1.  http://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/MS-Prevalence

 


GZNO.MS.19.02.0045