Den gode samtalen

Intervju med Anne Kristin Posti fra MS-Senteret Hakadal

Hverdagsliv Video

Hvordan vi i en familie kan få en god samtale om de viktige spørsmålene, er ikke alltid enkelt. Her gir Anne Kristin Posti, psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut ved MS-Senteret Hakadal, oss noen innspill.

Samtalen skal være preget av respekt og aspekt. Tilretteleggelse er viktig, det er derfor viktig å sette samtale på agendaen ved å invitere til samtale - konkretisere tema så alle kan forberede seg. Dermed kan alle møtes med det samme utgangspunktet. Barn trenger informasjon på sitt nivå, ikke skjul sykdommen i hverdagen, og som kan tilrettelegge for å snakke om samtalen. «Mikrofonen» er et godt hjelpemiddel for å lytte, samt få til en god flyt og åpenhet i samtalen.