Transport og parkering - ulike støtteordninger

Hverdagsliv Video

Transport og parkering – ulike støtteordninger

Å navigere i ulike støtteordninger kan være krevende og vanskelig. Vi har derfor laget en serie med 4 ulike tema sammen med Ellen M. Berg, som er sosionom ved MS – Senteret Hakadal.
Tredje tema i serien er transport og parkeringstillatelse.

Ellen M. Berg informerer om ulike ordninger som finnes i dag, og hun gir tips til hvem man bør kontakte og hva som bør være med i ulike søknader. TT-kort (tilrettelagt transport) og parkeringstillatelse for forflytningshemmede søkes i den kommunen man bor i, vilkår og kriterier varierer mellom kommuner og fylkeskommuner.
Arbeids- og utdanningsreiser kan søkes om ved kronisk sykdom hvor utfordringer er vedvarende over tid. Pasientreiser til og fra behandlingsavtaler er en annen ordning.
Tilpasning eller ombygging av egen bil kan søkes om, eller man kan søke om økonomisk støtte til å kjøpe bil utfra ulike kriterier. Dersom det er behov for rampe/heis inn og ut av bil, kan man søke støtte til gruppe 2 bil (kassebil).

Klikk på lenken og se video.

 

MAT-NO-2200273