Utdanning - ulike støtteordninger

Hverdagsliv Video

Utdanning – ulike støtteordninger


Å navigere i ulike støtteordninger kan være krevende og vanskelig. Vi har derfor laget en serie med 4 ulike tema sammen med Ellen M. Berg, som er sosionom ved MS – Senteret Hakadal.
Det første tema er hva som finnes av støtteordninger under utdanning.

Ta gjerne kontakt med studiesenter og be om avtale med studieveileder. Det er viktig å forberede seg til dette møtet, i forhold til hvilke utfordringer man har. Forslag til tiltak man behøver, fysiske eller ved fatigue eller kognitive utfordringer, for eksempel Echo Smart penn.

Tilleggsstipend eller omgjøring av deler av studielån til stipend hos Lånekassen dersom man ikke kan jobbe under utdanning eller blir syk, er andre tips. Det finnes også andre ytelser fra NAV.

Klikk på video og få gode tips.

MAT-NO-2200248