Kognitiv forandring

Kogntiv forandring

Kognisjon handler om evnen til å ta imot og bearbeide informasjon som du får via sansene dine. Det er vanlig å oppleve kognitiv forandring når man har MS.1
Eksempler på at det kan ha oppstått en kognitiv endringer er:

 • du har problemer med å konsentrere deg,
 • føler at korttidshukommelsen har blitt dårligere,
 • vanskeligheter med å fullføre oppgaver,
 • problemer med å delta i diskusjoner,
 • vanskeligheter med å ta inn informasjon
 • synes det er vanskelig å ta avgjørelser

  Kognitiv forandring vil som med alle andre MS symptomer variere fra person til person. Da slike forandringer kan oppleves forskjellig, vil det variere hvordan man håndterer dette fra person til person.
  Kognitiv forandring kan være både midlertidig og kronisk. Faktorer som kan påvirke kognisjon er:1
   
 • Fatigue/Utmattelse
 • Attakker
 • Andre MS-symptomer
 •  Multitasking
 •  Depresjon, stress, frykt og sinne
 •  Lesjoner i hjernen

Andre ting som kan påvirke kognisjon er alkoholkonsum, kosthold, infeksjoner, andre sykdommer og medisiner.

Du har kanskje allerede funnet måter å håndtere kognitive utfordringer på slik som å skrive ned ting så du ikke glemmer dem eller å gi deg selv mer tid for å gjøre visse oppgaver. Å spørre om råd fra legen din eller din MS-sykepleier kan også være nyttig, da de kan hjelpe deg med å identifisere hvor du kan trenge litt hjelp, samt foreslå noen øvelser eller tips.

Dette kan du gjøre for å håndtere kognitive forandringer:2
 • Skriv ned/les inn på mobilen, kalender, timeplan ting du skal huske.
 • Bruk tid, pust rolig eller gjør andre avslappende øvelser.
 • Skriv lister over ting du skal gjøre eller huske.
 • Legg ting du pleier å glemme på faste plasser (eks. Mobil, lommebok, bilnøkler).
 • Gjør en ting av gangen.
 • Jobb på et sted hvor du ikke blir forstyrret.
 • Fortell familie, venner og kollegaer at du blir lett distrahert og at de skal ta hensyn til dette når de prater med deg. 
 • Ta flere pauser – dersom du synes det er vanskelig å konsentrere deg, ta hyppige og korte pauser.
 • Prioriter oppgavene – start med de som krever mest oppmerksomhet og konsentrasjon og ta de som er lettere når du er mer sliten.
 • Prøv meditasjon eller mindfulness – det kan hjelpe deg med å slappe av og samle tankene.
 • Hold hjernen din aktiv – utfordre hjernen din ved å gjøre forskjellige oppgaver, les eller treff venner
 • Tren hukommelsen din – dersom du har et tema du er spesielt opptatt av og liker; prøv å ta et kurs. Det kan hjelpe deg med å holde hjernen din klar
Håndtering av følelsesmessige utfordringer

Hvis du sliter følelsesmessig, enten det gjelder depresjon, stress, angst eller du har vanskelige følelser, finnes det en rekke muligheter som kan hjelpe. Men det er viktig at du snakker med legen din eller din MS-sykepleier om dette og de kan anbefale forskjellige behandlinger eller psykolog. Her er noe de kanskje vil anbefale:3

 1. Kognitiv adferdsterapi – dette er en behandling som kan hjelpe deg å forstå hvordan visse situasjoner kan påvirke hvordan vi tenker og føler. Her kan du lære strategier du kan bruke for å lære nye måter å tenke på. Spirit-programmet er et gratis kogntiv adferdsprogram spesielt utviklet for personer med MS.
 2. Rådgivning – å snakke med noen kan virkelig hjelpe deg med å sette ting i perspektiv og til å håndtere forskjellige situasjoner.
  Referanser 
  1. https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/memory-and-thinking/cognitive-problems-in-ms (sett 19.09.2020)
  2.file:///C:/Users/I0183428/Downloads/Memory%20and%20thinking%20MSS.pdf (sett 19.09.2020)
  3. MS Society UK, MS and your emotions. https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/ms-and-your-emotions-understanding-and-dealing-your-feelings (19.09.2020).