Smerter

Smerte

Smerter er en personlig opplevelse og kan være vanskelig å definere og forklare for andre. Smerter er vanlig ved MS og kan komme av ulike årsaker. Noen smerter er direkte knyttet til MS-sykdommen, mens andre smerter er en konsekvens av MS sykdommen.
Det fins ulike typer smerter som har ulike årsaker, og derfor er det viktig at du prater med fastlegen, nevrologen eller MS- sykepleier om disse smertene slik at du kan få hjelp og behandling. 

Smerter blir ofte kategorisert på følgende måte:

Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er smerter som skyldes skader på nervene som leder signaler til hjernen.
Nevropatisk smerte blir ofte delt inn i 2 kategorier:

o    Akutt nevropatisk smerte – akutt og forbigående smerter som ofte beskrives som brennende, trykkende, prikkende, og utstrålende smerter.
o    Kronisk nevropatisk smerte – symptomene på kronisk nevropatisk smerter er ofte lik de som beskrevet under akutt nevropatisk smerte. Kronisk nevropatisk smerte defineres av at smertene oppstår daglig eller nesten daglig. 

 Muskelskjelett smerter

Muskelskjelett smerter forekommer fordi musklene dine er svakere, stive eller mindre koordinerte.

Dette kan du gjøre for å håndtere smerter

Fordi smerter har ulike årsaker er det viktig at nevrologen kartlegger hvilke smerter du har og hva som forårsaker smertene. Det fins medisinsk og ikke-medisinsk behandling tilgjengelig for å behandle dine smertesymptomer.

Om du ønsker å lese mer om smerter og MS kan du klikke her for å laste ned brosjyren «Smerter ved MS». 

Referanse: 
1.    https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Pain