Ordliste

Angst

Vedvarende engstelse for store eller små bekymringer som virker hemmende på daglige aktiviteter, f.eks. arbeid, skole eller søvn. Angst kan medvirke til ødeleggelse av relasjoner og gi redusert livsglede, men kan håndteres ved hjelp av livsstilsendringer, rådgivning og/eller medisinering.

Attakk

Et attakk er navnet på en hendelse hvor nye symptomer på relapserende remitterende MS oppstår, eller hvor gamle symptomer kommer tilbake eller et nytt område av kroppen blir rammet i en periode på 24 timer eller mer. Attakker kalles også blusse opp, eksaserbasjoner, angrep, forverring, akutte episoder eller kliniske hendelser.

Immunsystemet

Kroppens system for å skille alt som er fremmed for kroppen, og beskytte den mot infeksjoner og fremmede stoffer.

Inflammasjon

Vanligvis er inflammasjon (betennelse) en reaksjon fra kroppen din på en skade eller en infeksjon. Inflammasjon er måten kroppen din bekjemper fremmede substanser som bakterier og virus, samt fjerne celler som allerede er døende. Når  inflammasjon oppstår kan det forårsake skade, som ved MS.

Klinisk isolert syndrom (CIS)

En tidlig fase av MS hvor det forekommer forandringer i hjernen, lignende til de som kan sees i MS, selv om du enda ikke har opplevd noen merkbare symptomer.

Kognisjon

Kognisjon refererer til prosesser involvert i å vite, lære og forstå ting. Disse prosessene inkluderer: hukommelse, tenkeevne, behandling av informasjon, oppmerksomhet og konsentrasjon.

Kortikosteroider

Et legemiddel som brukes til å behandle en rekke tilstander. Det kan bidra til å redusere betennelse og undertrykke immunforsvaret.

Kronisk

Vedvarende eller konstant tilbakevendende. Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom. Eksempler på andre kroniske sykdommer er kardiovaskulær sykdom og diabetes.

Lesjoner

Ved multippel sklerose refererer lesjon eller plakk til et område med skade eller arrdannelse (sklerose) i sentralnervesystemet, forårsaket av MS. Ved MR-undersøkelser vises lesjoner som hvite flekker.

Lesjoner er forårsaket av inflammasjon, som skyldes at immunsystemet angriper myelinlaget rundt nervetråder. Lesjoner er forbundet med skade av myelinet og i verste fall ødeleggelse av selve nervetrådene (nerveaksoner).

Magnetisk resonanstomografi

Magnetisk resonanstomografi (MR) bruker magnetiske felt og radiobølger for å danne detaljerte bilder av organer og vev i kroppen. MR brukes til å ta bilder av hjernen og ryggmargen for å diagnostisere multippel sklerose.

Multippel sklerose

En kronisk autoimmun lidelse som påvirker sentralnervesystemet (CNS). Ved multippel sklerose angriper inflammasjonen myelinet, som dermed stopper og/eller begrenser informasjonsoverføringen fra nerver.

Myelin (myelinlag)

Det beskyttende laget rundt nervefibrene i sentralnervesystemet (CNS), som immunsystemet, ved MS, feilaktig angriper og forårsaker inflammasjon.

Remisjon

Når en person med MS helt eller delvis har kommet seg fra et attakk, og når få eller ingen symptomer er til stede.

Remyelinisering

Erstatning av tapt eller skadet myelin. Svikt i reparasjon av myelin og erstatning av tapte nerveceller kan forårsake funksjonshemning.

Ryggmarg

Nervefibre og -vev som er innesluttet i ryggraden og forbinder nesten alle deler av kroppen til hjernen. Ryggmargen er en del av sentralnervesystemet.

Sentralnervesystemet (CNS)

Sentralnervesystemet mottar, behandler og lagrer informasjon fra perifere nerver og sender ut signaler som forteller kroppen hva den skal gjøre. CNS består av hjernen og ryggmargen, og er omgitt av hhv. hodeskallen og ryggraden.

Synsnerven

Nerven som overfører bilder fra netthinnen til hjernen.

GZNO.MS.18.02.0037a