Ensomhet og MS

arbeidsliv og ms
Hverdagsliv Artikkel

Alle mennesker kan føle seg ensomme, men for personer med MS kan symptomene også på sikt medføre ensomhet. Les mer om ensomhet og MS, samt om hva du eventuelt selv kan gjøre for å komme ut av ensomheten.

Å føle seg ensom handler ikke nødvendigvis kun om å være fysisk alene eller å ha begrenset kontakt med andre mennesker. For mange som forteller at de føler seg ensomme, handler ensomheten om å være alene med sine tanker, følelser og utfordringer – det man kan kalle en emosjonell ensomhet. Det er uavhengig av om man har mange mennesker rundt seg i hverdagen.

Årsaker til ensomhet ved MS

Alle mennesker kan føle seg ensomme, uansett om man lever med MS eller ikke, men det kan være noen situasjoner ved MS som gjør at følelsen av ensomhet blir mer merkbar.

En årsak til at ensomhetsfølelsen kan være mer uttalt når man har MS, kommer av den store endringen som det er å få en kronisk diagnose. Diagnosen gir samtidig anledning til at reflektere over andre sider av livet, som for eksempel hvilke relasjoner man har til andre, om man har fortrolige venner som man kan dele tanker og utfordringer med, eller om man generelt føler seg ensom i tilværelsen.

En annen årsak til å føle seg ensom med MS, kan være at MS-symptomene gjør det vanskeligere å delta i sosiale sammenhenger. Det kan for eksempel være symptomer som fatigue, gangvansker, kognitive utfordringer eller vannlatningsproblemer.

Vis din sårbarhet

Den tredje årsak til å føle seg ensom med MS kan være at man ikke vil pålegge sine pårørende og sin omgangskrets med alle de tanker og bekymringer man kanskje har, og om hvordan fremtiden med sykdommen vil bli. Man vil ikke være den personen som hele tiden snakker om sykdom. Man er kanskje også for sjenert til å vise sin sårbarhet og bekymring, og ønsker ikke om at være den som er syk i omgangskretsen. Den siste bekymring er spesielt vanlig blant nydiagnostiserte.

Ta følelsen av ensomhet alvorlig

Hvis man føler seg ensom, er det viktig å ta følelsen alvorlig da alt for mange mennesker skyver negative følelser til side, og søker kanskje først hjelp når ensomheten er blitt helt uoverkommelig. Når man føler seg ensom, vil man kanskje begynne å bebreide seg selv - man ikke får gjort noe med ensomheten, er ikke mer oppsøkende og føler ikke man er verd å være sammen med. De selvbebreidende tankene tærer på selvbildet, og kan føre til en depresjon.

Hva kan jeg selv gjøre ved ensomhet?

Første steg er at anerkjenne at man føler seg ensom og kanskje si det høyt til en pårørende eller nær venn.

Andre steg kan være å overveie mer konkret:

  • Hvor kommer følelsen fra?
  • Når føler man seg ensom, og hvorfor?
  • Hva savner man mer av i hverdagen?

Svarene på disse spørsmålene brukes i tredje steg.

Tredje steg handler om å finne veien til å få mer av det man føler man mangler i hverdagen, og som gjør én ensom. Skriv for eksempel en liste med forslag til å få mer av det man savner i hverdagen, men husk at tingene ikke endrer seg fra den ene dagen til den andre – det kan ta tid å komme ut av ensomheten – både den fysiske og den følelsesmessige. Hvis det er mulig å dele sine tanker med den eller de personer man har snakket med i det første steget, kan det være en måte å få hjelp til å gjøre følelsen mer håndgripelig og finne løsningene.

Få hjelp på MS-klinikken

Hvis en av årsakene til følelsen av ensomhet skyldes noen av MS-symptomene man opplever, for eksempel at man ikke har energi til å delta i sosiale arrangementer på grunn av fatigue, er det en god idé å ta det opp med sin nevrolog eller MS-sykepleier neste gang man er på sykehuset.

Kryss grensen selv eller få hjelp

For noen vil det å ta tak i ensomheten kanskje mest føles som å krysse en grense, som man ikke har mot til å krysse. For eksempel å åpne opp og fortelle en venn om sine tanker og følelser i forhold til sykdommen og ensomhet; eller å vende tilbake til fellesskapet i sosiale sammenhenger. Noen kan finne overskuddet og krysse denne grensen på egen hånd eller sammen med de nærmeste.

For andre kan det være en god hjelp å snakke med en psykolog eller en annen profesjonell terapeut om de følelser og tanker man har, samt hvorfor man føler seg ensom. En psykolog kan også hjelpe i prosessen med å finne årsaken til ensomheten, og tilby verktøy som hjelper én fremover.

Fortell om følelsen

Hvis ensomheten mest er en følelsesmessig ensomhet, og man jevnlig er i kontakt med andre, kan det noen ganger hjelpe å ta opp emnet med sine nærmeste eller noen i omgangskretsen. Her kan man fortelle hvordan man egentlig har det og gjerne hva man har bruk for mer av i livet sitt, for eksempel at man ofte har bruk for å snakke om sykdommen og lufte sine bekymringer, selv om man har hatt MS i mange år. Eller man kan fortelle at man føler seg maktesløs og helt alene med å takle den kroniske sykdommen, som MS er.

Uansett hva årsaken til ensomheten er, er det viktig å ta den alvorlig og gjøre noe med den. Alene eller sammen med en pårørende eller venn, hvis det føles best. Eller man kan søke hjelp fra helsepersonell på sykehuset eller fra andre profesjonelle som psykolog eller terapeut.

Det finnes mange forskjellige grupper og nettverk som tilbyr hjelp hvis man føler seg ensom.
Søk på nettet for at finne det som passer til ditt liv og dine behov.

Referanser 
1.  https://www.msguiden.dk/hverdag-med-ms/let-hverdagen/ensomhed-og-ms
 
 
MAT-NO-2200419