Hvordan skal jeg gå videre?

En bro
Magasiner og Brosjyrer Downloads

Mistanke om alvorlig sykdom kan lett forårsake stress og usikkerhet. Når en diagnose endelig er bekreftet er det naturlig at man reagerer følelsesmessig. Til tross for at man hadde mistanke på forhånd kan følelsene likevel være sterke.

Vi har utviklet 3 brosjyrer som er ment som en veiledning til personer som er syke og deres pårørende. De ulike brosjyrene finner du her og under Relaterte artikler på høyre side av skjermen din.

Hvordan skal jeg gå videre?
Brosjyren er tilrettelagt for voksne og gir råd om hvordan man kan komme seg videre selv med alvorlig sykdom. Brosjyren er delt inn i 2 deler, hvor den ene delen er rettet mot pasienter og den andre delen mot pårørende. 
For pasienter går brosjyren blant annet nærmere inn på reaksjonsfaser i forhold til det å ha fått en alvorlig diagnose, ulike mestringsprosesser og hvordan håndtere veien videre.
For pårørende går brosjyren nærmere inn på hvilken rolle en pårørende har når ens nærmeste har blitt alvorlig syk og tilpasningsprosessen forbundet med dette. Det er også et kapitell som handler om hvordan man som pårørende kan håndtere veien videre.

Bilde av forsiden på mestringsbrosjyren
Klikk her for å laste ned brosjyren: Hvordan skal jeg gå videre?

MAT-NO-2000101