En guide for personer med multippel sklerose

Hjernehelse
Magasiner og Brosjyrer Downloads

Det å ha en sunn frisk hjerne som fungerer godt, er viktig for alle, men særs viktig for deg som lever med MS. I denne guiden vil du kunne få ekspert råd om hvordan du kan holde hjernen så sunn og frisk som mulig. 

Guiden er laget av personer med MS, representanter for pasientorganisasjoner, leger, forskere, spesialsykepleiere og helseøkonomer.
 

Hjernehelse for MS pasienter.pdf