MS symptomer

MS symptomer

Det er mange symptomer som assosieres med MS, men det betyr ikke at du vil oppleve alle sammen. Noen av symptomene er mer vanlige enn andre. MS symptomene oppleves forskjellig avhengig av hvor i nervesystemet betennelsen og nerveskadene har oppstått. Dette betyr at opplevelsen av symptomene vil variere fra person til person.1  Her kan du lese om de vanligste MS symptomene og forslag til hvordan du kan håndtere dem.

Synsforstyrrelser

Bevegelsesvansker

Smerter

Fatigue

Seksuelle problemer

Kognitiv forandring

Blære og tarmsymptomer

Referanser 
1.https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms (09.07.2020)
 
MAT-NO-2000572